top of page

Polityka prywatności

Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób bezpieczny oraz zgodny z przepisami prawa, w tym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej „RODO”.

 1. Administratorem Danych Osobowych jest YOU.ME DESIGN Monika Martys-Mroczek, ul. Żabiniec 75/38, 31-215 Kraków, NIP: 7151834787

 2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy za pomocą poczty tradycyjnej na adres YOU.ME DESIGN Monika Martys-Mroczek, ul. Żabiniec 75/38, 31-215 Kraków lub drogą elektroniczną na adres email: you.medesign.krakow@gmail.com

 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  a) realizacji zamówienia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  b) wypełnienia obowiązków prawnych, np. podatkowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  c) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  d) statystycznych i raportowania wewnętrznego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  e) realizacji innych celów, np. promocyjnych po wcześniejszym wyrażeniu stosownej zgody przez osobę, której ona dotyczy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 4. Pozyskiwanie informacji o użytkownikach i ich zachowaniu ma miejsce w następujący sposób:
  a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemu strony internetowej sklepu Pachnące Zające.
  b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”)

 5. Dane osobowe użytkowników mogą być przekazane następującym podmiotom: firmom kuriersko-pocztowym, bankom, operatorom płatności, księgowo-rachunkowym, prawnym, branży IT, upoważnionym pracownikom i współpracownikom oraz w przypadku, gdy obowiązek ich udostępnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa.

 6. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w realizacji celu dla którego są one podawane przez użytkownika. Bez podania danych usługa nie będzie mogła zostać wykonana, np. nie będziemy mogli zrealizować zamówienia.

 7. Informujemy, że korzystamy z plików cookies uzyskując do nich dostęp oraz zamieszczając je na urządzeniu końcowym użytkownika.
  a) pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej sklepu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies wykorzystywane są na przykład w celu utrzymanie sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  b) stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
  c) Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony internetowej sklepu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  d) Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej sklepu.
  e) Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujące podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA) czy Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA)

 8. Prosimy nie przekazywać nam informacji i danych osobowych, o które wprost nie prosimy i nie mających znaczenia z punktu widzenia realizacji umowy lub obowiązku prawnego.

 9. W każdej chwili mogą Państwo skorzystać z żądania od Administratora do dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 10. Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim.

 11. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, po tym okresie zostaną usunięte.

bottom of page