top of page
Pachnące Zające 1 XS_5.jpg

regulamin sklepu

informacje ogólne

 1. Sklep działający pod adresem www.pachnacezajace.com zwany dalej „Sklepem” prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Właścicielem Sklepu jest: YOU.ME DESIGN Monika Martys-Mroczek, ul. Żabiniec 75/38, 31-215 Kraków, NIP: 7151834787, zwany dalej „Sprzedawcą”.

 3. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie, zwaną dalej „Klientem” może być osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność do czynności prawnych.

 4. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień niezbędne jest urządzenie z dostępem do sieci Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 5. Klient składający zamówienie jest zobowiązana zapoznać się z Regulaminem. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 6. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

OFERTA SKLEPU

 1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie wykonywane są ręcznie, przy wykorzystaniu samodzielnie stworzonych projektów, do których prawo autorskie przysługuje jedynie Sprzedawcy. Z uwagi na unikatowość oferowanych produktów, poszczególne egzemplarze mogą nieznacznie różnić się od siebie.

 2. Wszystkie oferowane produkty są nowe oraz szyte na indywidualne zamówienie Klienta.

 3. Szczegółowe informacje o produktach zamieszczone zostały w ich opisach dostępnych na stronie internetowej Sklepu.

 4. Ceny produktów oferowanych w Sklepie podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

 5. Ceny produktów oferowanych w Sklepie nie zawierają kosztów dostawy, które zostaną określone w zależności od sposobu dostawy wybranego przez Klienta (przed złożeniem zamówienia).

 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów oferowanych w Sklepie.

 7. Ilość oraz rodzaj produktów oferowanych w Sklepie jest zmienna i podlega ciągłej aktualizacji.

 8. Sprzedawca może wprowadzić w Sklepie różnego rodzaju promocje dotyczące cen oferowanych produktów oraz kosztów dostawy.

 9. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej Sklepu zdjęcia oraz opisy produktów były zgodne z ich rzeczywistymi cechami.

 10. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć produktów, a wynikające z indywidualnych ustawień ekranu w urządzeniu danego Klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

zamówienia i zakładanie konta

 1. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie jest prawidłowe wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu.

 2. W celu złożenia zamówienia należy:
  a) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia (wraz z wyborem koloru lub rodzaju wypełnienia, jeśli dla danego produktu wybór jest konieczny), wybrać ilość, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
  b) kontynuować zakupy kolejnych produktów lub przejść do koszyka;
  c) po wyborze formy dostawy, kliknąć przycisk „Zamówienie”;
  d) zalogować się na swoje konto lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji;
  e) jeżeli wybrano możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji – wypełnić dane w formularzu zamówienia i sprawdzić dane dostawy;
  f) dokonać płatności za zamówienie.

 3. Przed złożeniem zamówienia w Sklepie, Klient informowany jest o łącznej kwocie zamówienia, na którą składają się:
  a) łączna cena wybranych przez niego produktów,
  b) łączny koszt dostawy wybranych przez niego produktów,
  c) wszelkich innych ewentualnych kosztach związanych z realizacją zamówienia.

 4. Po złożeniu zamówienia Sklep wysyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie złożenia przez Klienta zamówienia.

 5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia, zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 6. Czas realizacji zamówienia wynosi od 7 do 14 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności na koncie bankowym Sprzedawcy plus czas dostawy.

 7. W przypadku wydłużenia terminu realizacji zamówienia z przyczyn losowych, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sklep. W takim przypadku Klient może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu realizacji lub odstąpić od Umowy sprzedaży.

 8. Zamówienia na towary realizowane są według kolejności ich złożenia.

 9. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.

 10. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe i dobrowolne.

 11. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

płatność i dostawa

 1. Cenę należną Sprzedawcy wraz z innymi należnymi Sprzedawcy opłatami (w tym opłatami z tytułu dostawy) należy uiścić w procesie składania zamówienia za pośrednictwem tradycyjnego przelewu bankowego na konto Sprzedawcy:
  YOU.ME DESIGN Monika Martys-Mroczek
  ul. Żabiniec 75/38
  31-215 Kraków
  Nr konta : 09 1090 1665 0000 0001 5150 9299
  Tytuł : nr zamówienia wygenerowany w Sklepie

 2. W przypadku niepowodzenia płatności należy w ciągu 3 dni dokonać przelewu na konto bankowe Sprzedawcy, jeżeli w tym terminie, wpłata nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy, zamówienie zostanie anulowane.

 3. Towary zamówione w Sklepie dostarczane są na terenie Polski.

 4. Zamówione towary dostarczane są za pośrednictwem: Paczkomaty Inpost, Poczty Polskiej lub poprzez odbiór osobisty w Krakowie.

 5. Klient automatycznie udziela Sprzedawcy pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy, z firmą kurierską, na nadanie przesyłki w imieniu i na rzecz Klienta.

 6. Koszty dostawy wynoszą odpowiednio: Paczkomaty InPost - 14 zł, Przesyłka listowa priorytetowa - 8 zł, Orlen Paczka – 11 zł, odbiór osobisty zamówienia w Krakowie oraz dostawa lokalna na terenie Żabińca - 0 zł.

 7. Nie ma możliwości płatności za pobraniem.

 8. Sprzedawca na życzenie Klienta dołącza Fakturę do zamówienia.

 9. Towar wysłany, a nie odebrany, który powróci na adres Sprzedawcy zostanie wysłany ponownie po opłaceniu przez Klienta kosztu powrotu towaru, oraz kosztu jego ponownej wysyłki. W przypadku rezygnacji z zamówienia po nieodebraniu zamówionego towaru, Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane płatności związane z towarem, pomniejszone o koszty wysyłki w obie strony (koszt wysyłki do kupującego oraz koszt powrotu paczki).

ZWROTY I PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient może w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zamówionego towaru odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny.

 2. Klient w tym celu składa Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Mogą Państwo skorzystać ze wzoru oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe.

 3. Oświadczenie może być przesłane pisemnie (wraz ze zwracanym towarem) na adres: YOU.ME DESIGN Monika Martys-Mroczek, ul. Żabiniec 75/38, 31-215 Kraków lub drogą elektroniczną na adres mailowy pachnace.zajace@gmail.com

 4. Klient niezwłocznie (nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym otrzymał zamówiony towar) wysyła Sprzedawcy towar, którego dotyczy odstąpienie od umowy sprzedaży. Zwracany przez Klienta towar powinien być w formie niezmienionej oraz zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 5. Adres do zwrotu: YOU.ME DESIGN Monika Martys-Mroczek, ul. Żabiniec 75/38, 31-215 Kraków.

 6. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.

 7. Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności związane z towarem, którego dotyczy odstąpienie od umowy sprzedaży. Zwrot płatności dokonany zostanie przelewem na numer konta z którego Klient dokonał zapłaty, niezwłocznie (max 7 dni roboczych) od dnia otrzymania towaru odesłanego przez Klienta,

 8. W przypadku częściowego zwrotu zamówienia, koszty przesyłki nie będą zwracane.

 9. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje powinny być niezwłocznie zgłaszane pisemnie na adres: YOU.ME DESIGN Monika Martys-Mroczek, ul. Żabiniec 75/38, 31-215 Kraków lub drogą elektroniczną na adres mailowy pachnace.zajace@gmail.com

 2. Przed odebraniem przesyłki, Klient jest zobowiązany sprawdzić w obecności doręczyciela stan opakowania.

 3. Jeśli przesyłka nosi ślady uszkodzenia nie należy jej przyjmować i w obecności doręczyciela sporządzić odpowiedni protokół.

 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

 5. W razie uznania reklamacji towar wadliwy zostanie niezwłocznie naprawiony lub wymieniony na nowy, pełnowartościowy.

 6. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie będzie możliwa, Sprzedawca – na podstawie ustaleń z Klientem – zwróci równowartość ceny towaru lub zaoferuje inne, dostępne w Sklepie towary.

 7. Koszty dostawy nowego lub wolnego od wad towaru ponosi Sprzedawca.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie towary oferowane w Sklepie wykonywane są ręcznie, przy wykorzystaniu samodzielnie stworzonych projektów, do których prawo autorskie przysługuje jedynie Sprzedawcy.

 2. Jakiekolwiek kopiowanie, odwzorowywanie czy powielanie oferowanych w Sklepie towarów, w tym również ich projektów może stanowić naruszenie autorskich praw majątkowych Sprzedawcy.

 3. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom posiadającym konto w Sklepie na adres email wskazany w procesie rejestracji, na 7 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują właściwe przepisy prawa polskiego.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w naszej Polityce prywatności.

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Drogi Kliencie zawsze pamiętaj, o zasadach bezpieczeństwa przy używaniu zakupionych towarów. Nigdy nie zostawiaj niemowlęcia lub małego dziecka poniżej 3 roku życia, bez nadzoru osoby dorosłej podczas zabawy.

Ostatnia aktualizacja regulaminu: 20 listopada 2023

bottom of page